10 χρόνια - Όροι εγγύησης οικιακών κλιματιστικών TCL


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η διάρκεια της παρούσας εγγύησης ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της κλιματιστικής μονάδας και καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών /μηχανικών μερών.

Προϋποθέσεις: 

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίκληση της ισχύος της εγγύησης είναι η επίδειξη του  πρωτοτύπου παραστατικού αγοράς.
 2. Η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση,  εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του εξοπλισμού είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της δεκαετούς εγγύησης.
 3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην κλιματιστική μονάδα από μη αδειούχο / πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.
 4. Ο τόπος και ο χρόνος οποιασδήποτε διορθωτικής επέμβασης στη μονάδα αποφασίζεται από την εταιρία μας σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η επισκευή στα εργαστήριά μας, τα έξοδα απεγκατάστασης και μεταφορά της ελαττωματικής μονάδας δεν καλύπτονται.
 5. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
 6. Το κόστος αποστολής με ταχυμεταφορά courier, αν ζητηθεί, δεν καλύπτεται.
 7. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν από εκτός προδιαγραφών συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας (ανωμαλίες τοπικού δικτύου ηλεκτροδότησης, ακραίες ατμοσφαιρικές συνθήκες, χρήση μη κατάλληλων εξαρτημάτων, μη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία).
 8. Η εγγύηση δεν καλύπτει απώλεια εξαρτημάτων.
 9. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, αν υπάρχει υπογεγραμμένη παραλαβή εξοπλισμού.
 10. Για την εύρυθμη, υγιεινή και αποδοτική λειτουργία συνιστάται η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανάλογα με τη χρήση και  τις συνθήκες λειτουργίας).
 11. Το έντυπο της εγγύησης θα πρέπει να συμπληρώνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Ο σειριακός αριθμός της μονάδας, καθώς και ο αριθμός αδείας / πιστοποίησης του εγκαταστάτη θα πρέπει να είναι ευκρινώς καταχωρημένα.
10 χρόνια - Όροι εγγύησης αφυγραντήρων TCL


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η διάρκεια της παρούσας εγγύησης ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της κλιματιστικής μονάδας και καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση όποιων ελαττωματικών ηλεκτρικών /μηχανικών μερών.

Προϋποθέσεις: 

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίκληση της ισχύος της εγγύησης είναι η επίδειξη του  πρωτοτύπου παραστατικού αγοράς.
 2. Η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση,  εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του εξοπλισμού είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της πενταετούς εγγύησης.
 3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή από μη αδειούχο / πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.
 4. Ο τόπος και ο χρόνος οποιασδήποτε διορθωτικής επέμβασης στη μονάδα αποφασίζεται από την εταιρία μας σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η επισκευή στα εργαστήριά μας, τα έξοδα μεταφορά της ελαττωματικής μονάδας δεν καλύπτονται.
 5. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.
 6. Το κόστος αποστολής με ταχυμεταφορά courier, αν ζητηθεί, δεν καλύπτεται.
 7. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν από εκτός προδιαγραφών συνθήκες λειτουργίας (ανωμαλίες τοπικού δικτύου ηλεκτροδότησης, ακραίες συνθήκες λειτουργίας στο χώρο λειτουργίας, χρήση μη κατάλληλων εξαρτημάτων, μη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία).
 8. Η εγγύηση δεν καλύπτει απώλεια εξαρτημάτων.
 9. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, αν υπάρχει υπογεγραμμένη παραλαβή εξοπλισμού.
 10. Το έντυπο της εγγύησης θα πρέπει να συμπληρώνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Ο σειριακός αριθμός της μονάδας, θα πρέπει να είναι ευκρινώς καταχωρημένα.