10 χρόνια εγγύηση - Όροι οικιακών κλιματιστικών τοίχου TCL


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η διάρκεια της παρούσας εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία 1ης αγοράς της συσκευής και καλύπτει για 10 (δέκα) έτη τη δωρεάν διάθεση ως ανταλλακτικό, των ελαττωματικών ηλεκτρικών & μηχανικών μερών της που οφείλονται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας για τα 3 (τρία) πρώτα χρόνια. Σε καμία περίπτωση, δεν προβλέπεται αντικατάσταση της συσκευής ή επιστροφή χρημάτων.

 

Όροι εγγύησης: 

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίκληση της ισχύος της εγγύησης είναι η επίδειξη του πρωτοτύπου παραστατικού αγοράς και η προσκόμιση του σειριακού αριθμού της μονάδας.
  Επιπλέον, βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης είναι η ετήσια συντήρηση της μονάδας αρχής γενομένης από το 2ο χρόνο της αρχικής αγοράς, από εξουσιοδοτημένο αδειούχο συνεργείο με δαπάνη του αγοραστή. Απαιτείται η επίδειξη των ετήσιων νόμιμων δελτίων παροχής υπηρεσιών του αδειούχου συντηρητή. Σε περίπτωση που έχει παραληφθεί ή παρέλθει, έστω και μία φορά ο χρόνος της ετήσιας συντήρησης, η εγγύηση παύει να είναι σε ισχύ.
  Σε περίπτωση μη επίδειξης των παραπάνω παραστατικών (πρωτότυπα ή ψηφιακά αντίγραφα), η εγγύηση δεν μπορεί να επικαλεστεί από τον αγοραστή.
 2. Η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του εξοπλισμού είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.
 3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην συσκευή από μη αδειούχο/πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.
 4. Ο τόπος και ο χρόνος οποιασδήποτε διορθωτικής επέμβασης, εντός της 10ετούς εγγύησης της μονάδας, αποφασίζεται από την εταιρία μας σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η επισκευή στα εργαστήριά μας, τα έξοδα μεταφοράς της ελαττωματικής μονάδας στην έδρα μας όπως και το κόστος απεγκατάστασης και επανεγκατάστασης της, επιβαρύνουν τον πελάτη.
 5. Το κόστος αποστολής με ταχυμεταφορά courier, αν ζητηθεί, δεν καλύπτεται.
 6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής, δεν παρατείνει τη διάρκεια εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
 7. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν από εκτός προδιαγραφών συνθήκες λειτουργίας (ανωμαλίες τοπικού δικτύου ηλεκτροδότησης, ακραίες συνθήκες λειτουργίας στο χώρο λειτουργίας, χρήση μη κατάλληλων εξαρτημάτων ή μη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία).
  Δεν καλύπτονται βλάβες λόγω κακής εγκατάστασης ή χρήσης της μονάδας εκτός προδιαγραφών που ορίζει ο κατασκευαστής, λόγω διαρροής φρέον (από κακή εγκατάσταση/συντήρηση) ή λόγω έλλειψης ή ανεπαρκούς συντήρησης.
  Δεν καλύπτονται βλάβες λόγω διάβρωσης μερών του μηχανήματος π.χ. πλακέτες, πλαστικά μέρη, μεταλλικά μέρη κ.ο.κ., που έχουν προκληθεί από οξειδωτικό περιβάλλον, ή τυχόν χημικούς παράγοντες, π.χ. άλατα ή χρήση μη κατάλληλων χημικών καθαρισμού.
  Στις περιπτώσεις αυτές, αλλά και στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί βλάβη (άσκοπη κλήση π.χ. ελέγχου απόδοσης ή θορύβου αδικαιολόγητα), το κόστος ελέγχου ή αποκατάστασης επιβαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.
 8. Η εγγύηση δεν καλύπτει απώλεια εξαρτημάτων και αναλώσιμα μέρη όπως φίλτρα, μπαταρίες, λαμπτήρες, χειριστήρια, φρέον κλπ., καθώς και πλαστικά μέρη της συσκευής.
 9. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά αν υπάρχει υπογεγραμμένη παραλαβή εξοπλισμού ή μετά την παράδοση.
 10. Το κόστος διάγνωσης και αποκατάστασης βλάβης μετά την 3ετιά επιβαρύνει τον αγοραστή.
 11. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για αγορά και τοποθέτηση του μηχανήματος εντός Ελλάδας. Σε περίπτωση εγκατάστασης μονάδας εκτός Ελληνικής Επικράτειας, η εγγύηση καλύπτει μόνο τη δωρεάν προμήθεια του ελαττωματικού ανταλλακτικού για 2 χρόνια. Το κόστος διάγνωσης και αποκατάστασης, επιβαρύνει τον αγοραστή.
 12. Οι όροι της ανωτέρω εγγύησης ισχύουν για συσκευές που έχουν αγοραστεί από 04/11/2022.
5 χρόνια - Όροι εγγύησης αφυγραντήρων TCL


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η διάρκεια της παρούσας εγγύησης ισχύει από την ημερομηνία 1ης αγοράς της συσκευής και καλύπτει για 2 (δύο) χρόνια τη δωρεάν επισκευή ελαττωματικών ηλεκτρικών & μηχανικών μερών της που οφείλονται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής. Σε καμία περίπτωση, δεν προβλέπεται αντικατάσταση της συσκευής ή επιστροφή χρημάτων.
Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση στην προμήθεια αποκλειστικά του συμπιεστή για 3 (τρια) επιπλέον χρόνια, συνολικά 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία 1ης αγοράς της συσκευής.

Προϋποθέσεις: 

 1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίκληση της ισχύος της εγγύησης, είναι η επίδειξη του πρωτοτύπου παραστατικού αγοράς.
 2. Η τήρηση των προδιαγραφών του κατασκευαστή σχετικά με τη μεταφορά, αποθήκευση, ρύθμιση και χρήση του εξοπλισμού είναι βασική προϋπόθεση για την ισχύ της πενταετούς εγγύησης.
 3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στην συσκευή από μη αδειούχο/πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό.
 4. Ο τόπος και χρόνος οποιασδήποτε διορθωτικής επέμβασης εντός της εγγύησης στη μονάδα αποφασίζεται από την εταιρία μας σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η επισκευή στα εργαστήριά μας, τα έξοδα μεταφοράς της ελαττωματικής μονάδας στην έδρα μας επιβαρύνουν τον αγοραστή.
 5. Το κόστος αποστολής με ταχυμεταφορά courier, αν ζητηθεί, δεν καλύπτεται.
 6. Ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών μίας συσκευής, δεν παρατείνει τη διάρκεια
  εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της.
 7. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν από εκτός προδιαγραφών συνθήκες λειτουργίας (ανωμαλίες τοπικού δικτύου ηλεκτροδότησης, ακραίες συνθήκες λειτουργίας στο χώρο λειτουργίας, χρήση μη κατάλληλων εξαρτημάτων, μη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία).
  Δεν καλύπτονται βλάβες ή αποκατάσταση απόδοσης λόγω κακής συντήρησης, έλλειψη καθαρισμού (σωλήνες, στοιχείο) ή από έλλειψη φρέον. Στην περίπτωση αυτή, αλλά και στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί βλάβη, το κόστος ελέγχου επιβαρύνει τον αγοραστή.
  Προϋπόθεση βέλτιστης απόδοσης της συσκευής και μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της είναι η ετήσια συντήρησή της.
 8. Η εγγύηση δεν καλύπτει απώλεια εξαρτημάτων και αναλωσίμων μερών, όπως φίλτρα, μπαταρίες, λαμπτήρες, φρέον κλπ καθώς και όλων των πλαστικών μερών της συσκευής.
 9. Δεν καλύπτονται βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά αν υπάρχει υπογεγραμμένη παραλαβή εξοπλισμού ή μετά την παράδοση.
 10. Οι όροι της ανωτέρω εγγύησης ισχύουν για συσκευές που έχουν αποκτηθεί από 04/11/2022.

* Τα 5 έτη εγγύησης ισχύουν για τον συμπιεστή με προϋπόθεση την εφαρμογή των ειδικών όρων που αναφέρονται στο έντυπο.